Címkék

, , , , , , , , , , ,

Ma reggel elmondhatnám, hogy vége a szabadságnak, vége az ünnepnek és mindenki el megy dolgozni. Én meg itthon teszem a dolgom, főzök a fiuknak mert nekik még szünet van, mosok-vasalok mert az van soron, kitakarítok majd várom az én drágámat haza. Ez mind meg is történik, de hogyan?

Gyuszinak a lelkére kötöttem, hogy hívjon ha beér. Metrora nem száll, különben is ott nem állnak meg a metrok ahol ő le szokott szállni, ott volt az egyik robbanás. Folynak a helyreállítási munkálatok, valamikor meg fog nyitni, de kértem Gyuszit ne menjen le a föld alá ha módjában áll. Most itt várom összeszorult gyomorral a telefont.

Gondolom Esztikém már benn is van a munkahelyén, neki hála Istennek közvetlen buszjárata van, a munkahelye előtt van a buszmegálló és a belső körgyűrű előtt, nem kell Brüsszel szívébe utaznia.

Katinkám már biztosan lassan készülődik mint azon a reggelen. Már megnézte hogy tud eljutni a munkahelyére metro nélkül. Várom, hogy ő is jelezze ha beért.

Én meg szétaggódom magam itthon. Igen, tudom nem kellene. De azok akik ezt mondják nem voltak az én helyzetemben. Kérem Istent, hogy vigyázzon minden léptükre nekem meg adjon nyugalmat ami bizonyára meg is lesz idővel.

Az családom tagjaival meg mi mást tehetnék, kérem életükre Isten áldását, vigyázó kezét, attól nagyobb, hatalmasabb dolgot úgy sem tud tenni egyetlen ember sem. ❤

Mózes 5. könyve 28. fejezet

1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
2. És reád szállnak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
3. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben.
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben.
7. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad néked.
9. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útjain jársz.
10. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetsz, és félnek tőled.