Címkék

, , , , , ,

Két hete megszólalt egy pénteki este a telefonom. És nagyon rossz hírt kaptam. Baleset történt kis családunkban. 😥 Nagyon nehéz napok, hetek vannak mögöttünk. Nekünk lélekben, a mi drága Axelünknek fizikálisan is. De minden jóra fog fordulni, mert muszáj! Erős fiatalember, drága kicsi felesége, Esztikénk mellette áll és mi is bármikor ha szükségük van ránk. 

Megpróbál az élet, mindig megpróbál. 😔 Sajnos ezzel nem tudunk mit tenni, kikerülni. Mindig tanulunk ezekből is. Tanulunk küzdeni, fel nem adni, és menni tovább. Hálát adunk azért, hogy van miért és kiért küzdeni, hogy nem vagyunk egyedül. Mindenki dolgozik, teszi a dolgát. Élünk. A saját dolgaink a legfontosabbak. Van, hogy napokig nem beszélünk. De abban a pillanatban, hogy baj van valamelyikünknél összezár a család és egy emberként ott vagyunk egymásnak.

Sok munkám van ebben. Egyetlen cél lebegett előttem, hogy sose legyenek egyedül, főleg a bajban. Nagyon rossz, ha az ember nem számíthat senkire. Nagyon rossz, ha megítélik és úgy segít valaki, azt megérzi az ember. Nem. Fogadja el a másik a helyzetet, ne kérdőjelezzen meg semmit, legyen ott és akkor amikor szükség van rá. Ma már csípőből teszik. Felnőttek és mind a nyugalmat keresik nem a bajt. Elmúltak már a csitris időszakok meg a nagyszájuskodások. Némelyikre ma sem jó visszaemlékezni, de az is egy tanulási folyamat része volt, ami olyanná formált minket amilyenek ma vagyunk, mint emberek, mint család. És az ilyen helyzetek ami most is történt megmutatják, hogy a testvéri szeretet mindent felülir. Mindegy kinek milyen programja van, milyen munkája, elfoglaltsága, akkor is ott kell lennünk. Ez nem kérdés.

Hálás vagyok értük. Hálás vagyok Axel-ért és Vincent-ért is, mert felismerték ezt és belesimulnak a családba. Ma már elfogadják és örülnek a szerető ölelésünknek. Tudom fura volt nekik először, és többnyire nem értették a szoros családi kötelékünket, dehát mi ilyenek vagyunk. 😊 És tudják már ők is, hogyha rossz dolog történik azonnal ott vagyunk és segítünk. Azzal amivel kell. Ha kell távolmaradással, ha kell öleléssel. De lélekben ott vagyunk és ott leszünk mindig. Ott lesznek mindig ők egymásnak. Négyen, nyolcan. 💖

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok o vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek,
S vessem oda testemet, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Véget ér az, ami töredékes.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
E amikor felnőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük legnagyobb a szeretet.
Pál Apostol – A szeretet himnusza
(1 Kor 13,1 – 14,1)